Hotell & Restaurang, Referenser

Projektet är Max Bergvik, Karlstad. Max nya restaurangkoncept i en instore-lösning. Framtaget av Wingårdhs/Wingårdhs Inside.

Ht-grigio carnico, mattslipad