Vi har fått i uppdrag av Byggdialog från Karlstad att lägga terrazzo ca: 700 kvm på nybyggnation av Hus R Mölndals Sjukhus.

Vi ska lägga terrazzo i 2 st entréer, café del samt på 6 våningar trapphallar. Arbetet startade v 19 och kommer pågå i etapper fram till oktober.