Herrljunga Terrazzo ska aktivt arbeta för att tillgodose kundens krav på kvalitet och funktion. Företaget ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Ladda ner hela vår miljöpolicy i PDF-format.