1929 startade terrazzoverksamheten i Herrljunga, mitt i Västergötland. Herrljunga Cementgjuteri blev på 1960-talet en del av Strängbetong, som år 2002 i en process av outsourcing lät Herrljunga Terrazzo AB bli ett fristående företag.

Traditionen att med ansvar och långsiktighet förvalta kunskap och tekniker kring det urgamla materialet fortsätter in i framtiden. Att arbeta tillsammans med arkitekter, konstnärer, inredare, designers och kolleger i byggbranschen i olika projekt – med stor variation – gör vardagen oerhört rik och stimulerande, mycket tack vare de möjligheter som materialet terrazzo erbjuder.

Precis som vårt material har överlevt epok efter epok bygger också vi vår affärsidé på långsiktighet. Genom att arbeta nära, grundligt och tillsammans med våra kunder skapar vi förståelse och förtroende över tid. Resultatet är ett samarbete och en produkt som ger en bestående och hållbar upplevelse.