Herrljunga Terrazzo kan utföra renovering av äldre terrazzogolv, trappor etc. Reparation av beläggning, modifieringar och slipning.

Färger kan tas fram för reparation för att uppnå en nära matchning med befintligt terrazzo.