Herrljunga Terrazzo utför underhåll av exempelvis golv, trappor etc, där terrzzo är lagd.