Terrazzobetong för utomhusbruk kan gjutas och slipas i många olika former och färger. Ballasten kan varieras i färger och storlek och cementpastans färg kan påverkas i viss grad. Därtill kan terrazzoytan innehålla estetiskt tilltalande ”överraskningar” i form av stråk med stenar i avvikande färg och ingjutna detaljer av annat material. Ytan kan även kompletteras med taktila spår för synskadade, en sittbänk kan växa upp ur ytan osv.