Med vårt material får konstnärer fritt spelrum att utveckla sin konst för såväl interiört som exteriört bruk.