Herrljunga Terrazzo har en bred kunskapsbas och erfarenheter som sträcker sig tillbaka till 1900-talets början. Utvecklingen av materialet terrazzo och olika läggningstekniker samt tillämpningsområden fortgår kontinuerligt.

För arkitekter, konstnärer, byggentreprenörer eller byggherrar bistår vi gärna med råd vid projektering, prisförslag i tidigt skede och framtagning av färger och prover.

Arkitekter, konstnärer och studenter är välkomna att kontakta oss för realisering av idéer samt tillverkning av prover. Möjligheten finns också för dig att komma hit och använda vårt TerrazzoLab™ för att bekanta sig med olika material och färger samt få en inblick i terrazzons senaste tillämpningsområden.